Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vì sao lấy ngày 9/11 hàng năm là ngày pháp luật Việt Nam https://media.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2017/11/8/574882/Ngay-Phap-Luat-Viet--01.jpgHoạt

Vì sao lấy ngày 9/11 hàng năm là ngày pháp luật Việt Nam https://media.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2017/11/8/574882/Ngay-Phap-Luat-Viet-

Ngày Pháp luật Việt Nam: Trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật PBGDPL và chọn ngày 9.11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam.Lý do chọn ngày 9.11 là vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9.11.1946). Với ý nghĩa đó, Luật PBGDPL quy định Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Mục đích tổ chức Ngày pháp luật:

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

“Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngày Pháp luật năm 2013 được tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; Ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Mục đích tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam:

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật;góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

NGUỒN: WWW.KHANHHOA.GOV.VN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết