Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lý Chính Thắng - Người Cộng sản trẻ tuổi

Đồng chí Lý Chính Thắng tên thật là Nguyễn Đắc Huỳnh (1917- 1946), ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ở làng Thọ Lộc, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn. 

Thời niên thiếu ông sống và học tập ở trường trung học tỉnh Thanh Hóa, lớn lên ông chuyển ra học trường tư thục Thăng Long Hà Nội. Sau đó ông vào Nam tham gia hoạt động cách mạng. Sau khi vào Nam, ông được đồng chí Hà Huy Giáp (cậu ruột của Lý Chính Thắng) - Bí thư Đặc ủy miền Hậu Giang, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ giác ngộ cách mạng. Nguyễn Đắc Huỳnh tham gia Công hội bí mật Sài Gòn - Gia Định.

Đồng chí Lý Chính Thắng tên thật là Nguyễn Đắc Huỳnh (1917- 1946), ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ở làng Thọ Lộc, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn. Nguyễn Đắc Huỳnh có vóc người dong dỏng cao, vầng trán rộng, cặp mắt to và sáng, toát lên vẻ thông minh.

Thời niên thiếu ông sống và học tập ở trường trung học tỉnh Thanh Hóa, lớn lên ông chuyển ra học trường tư thục Thăng Long Hà Nội. Sau đó ông vào Nam tham gia hoạt động cách mạng. Sau khi vào Nam, ông được đồng chí Hà Huy Giáp (cậu ruột của Lý Chính Thắng) - Bí thư Đặc ủy miền Hậu Giang, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ giác ngộ cách mạng. Nguyễn Đắc Huỳnh tham gia Công hội bí mật Sài Gòn - Gia Định.

Tháng 6 - 1925, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập, Hội ra đời đã thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác, kết thành làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng lan rộng. Đầu năm 1929, Nguyễn Đắc Huỳnh gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên ở Nam Kì. Đến khoảng tháng 8 - 1929, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến trong Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Nam Kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng, Nguyễn Đắc Huỳnh đã gia nhập tổ chức này và tiếp tục hoạt động trong phong trào công nhân.

    Giữa lúc phong trào cách mạng của quần chúng đang diễn ra quyết liệt, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng ( Trung Quốc) vào tháng 10 - 1930. Hội nghị quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Nguyễn Đắc Huỳnh gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và đổi tên là Lý Chính Thắng để hoạt động cách mạng.

    Sau khi gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, Lý Chính Thắng tham gia Thành Uỷ kiêm Thư ký công đoàn Sài Gòn - Gia Định. Ông gây dựng cơ sở Đảng ở khu vực Đa Kao. Vùng đất Đa Kao là Đất Hộ (đất của hộ hoặc đất do hộ quản lí). Hộ là đơn vị hành chính tồn tại vào thời kì Sài Gòn và Chợ Lớn được sáp nhập lại thành vùng Sài Gòn - Chợ Lớn (thời kì Pháp thuộc). Tên gọi Đa Kao trở nên phổ biến rộng rãi tại Sài Gòn từ năm 1950 trở về sau.

    Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, phát xít Đức, Nhật đứng trước nguy cơ thất bại. Ở Đông Dương mâu thuẫn Pháp - Nhật trở nên gay gắt, vào lúc 20 giờ ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp và dựng lên chính phủ Trần Trọng Kim, đưa Bảo Đại lên làm Quốc trưởng.

   Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh). Ngày 12 - 3 - 1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị " Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" và "phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa"

Để tiếp thu chủ trương của Ban thường vụ Trung ương Đảng, đồng chí Hà Huy Giáp, Xứ ủy Nam Kì, đã cử Lý Chính Thắng ra Bắc, tìm bắt liên lạc với Trung ương Đảng. Khi trở về Nam Bộ, Lý Chính Thắng mang theo chỉ thị của Trung ương Đảng "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Theo tinh thần Chỉ thị trên, ông đã cùng Xứ ủy Nam Kì tích cực tiến hành chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Nam Bộ. Trong thời gian này Lý Chính Thắng giữ chức vụ Ủy viên Thành bộ Việt Minh Sài Gòn - Chợ Lớn hoạt động bí mật và là sáng lập viên Tổng Công đoàn Nam Bộ.

   Tháng 7 năm 1945, tại chùa Tân Mai thuộc Chợ Lớn, đồng chí Hà Huy Giáp đại diện cho Xứ ủy Nam kỳ họp với các đồng chí Hoàng Minh Châu, Huỳnh Văn Hớn, Phạm Văn Búng, Đặng Nguyên, Lê Nguyên Đạt, Lý Chính Thắng... phổ biến chủ trương của Xứ ủy là gấp rút xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Hội nghị nhấn mạnh việc khẩn trương phát triển các tổ chức đoàn thể Việt Minh, vận động nhân dân chống phát xít Nhật và bọn phản động, vạch trần bộ mặt giả hiệu của Chính phủ Trần Trọng Kim và bè lũ tay sai.

      Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện. Tin Nhật đầu hàng đồng minh lan truyền nhanh chóng. Bọn sĩ quan và binh lính Nhật ở Biên Hòa hoang mang rệu rã.    Ngọn lửa cách mạng bùng lên mạnh mẽ. Giữa lúc đó, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra lời kêu gọi đồng bào toàn quốc: “... hiện nay quân đội Nhật đã tan rã, phong trào cứu quốc lan tràn khắp nơi... Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy dứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...”.

   Thực hiện Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Kháng chiến toàn quốc và kế hoạch của Xứ ủy Nam Kỳ, ngay từ đêm 24 - 8 - 1945, quần chúng cách mạng ở Sài Gòn - Chợ Lớn và các tỉnh lân cận mang theo giáo mác, tầm vông… bằng mọi phương tiện, rầm rập kéo về nội thành tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Đến sáng ngày 25 - 8 - 1945, quần chúng chiếm Sở Mật thám, Sở Cảnh sát, nhà ga, bưu điện, nhà máy điện... giành chính quyền ở Sài Gòn. Ngày 2 - 9- 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Chỉ một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chính phủ lâm thời tuyên bố Lệnh tổng tuyển cử trong cả nước. Ngày 1 - 6 - 1946, vượt qua mọi hành động chống phá của kẻ thù, hơn 90% cử tri trong cả nước đã đi bỏ phiếu, bầu được 333 đại biểu khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam vào Quốc hội, Lý Chính Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn.

   Đêm 22 rạng sáng 23 - 9 - 1945, được sự giúp đỡ của quân Anh , thực dân Pháp cho quân đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Lý Chính Thắng tham gia kháng chiến ở Sài Gòn - Chợ Lớn và lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.

   Tháng 10 - 1945, Lý Chính Thắng làm Tổng Thư kí Tổng Công đoàn Nam Bộ và tham gia sáng lập báo "Cảm tử" của Tổng Công đoàn và lãnh đạo ra báo đều đặn nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách lớn của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng tinh thần đoàn kết, cổ vũ nhân dân Nam Bộ đứng lên cầm vũ khí đấu tranh chống thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

  Tháng 11 - 1945, Lý Chính Thắng lập trạm đón tiếp công nhân từ thành phố ra ở An Phú Đông. Chiến khu An Phú Đông là trung tâm căn cứ kháng chiến, nằm ngay sát Sài Gòn. Nhờ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo của người dân chiến khu, quyết bám đất, bám làng, thực hiện chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích đã biến vùng đất An Phú Đông trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tháng 3 - 1946, Lý Chính Thắng hoạt động trong ngành giao thông liên lạc tại vùng Sài Gòn bị giặc chiếm. Quân Pháp tấn công An Phú Đông lần thứ hai, Lý Chính Thắng được cử làm chỉ huy trưởng mặt trận phía Đông, trong một trận đánh chống trả cuộc tấn công của giặc Pháp, quân ta đã anh dũng chiến đấu từ sáng đến chiều và đẩy lùi được cuộc tấn công của địch, tiêu diệt 100 tên địch, bên ta có 20 chiến sĩ hy sinh. Lý Chính Thắng bị thương, bị giặc Pháp bắt và tra trấn cực hình. Do vết thương quá nặng, bị mất nhiều máu và dưới đòn roi của thực dân Pháp nên ông đã mất tại nhà thương Chợ Rẫy vào ngày 30 tháng 9 năm 1946 khi vừa tròn 29 tuổi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng chí, đồng bào Nam Bộ cùng nhân dân cả nước.

  Với những công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của Lý Chính Thắng đối với cách mạng Việt Nam, đồng chí được Đại hội thi đua công đoàn lần thứ nhất tuyên dương là chiến sĩ lao động ngoại hạng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh ngày 25 - 4 - 1949 truy tặng Huân Chương Độc Lập hạng nhì, được Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ truy tặng Huy hiệu kháng chiến và được Tổ quốc ghi công Liệt sỹ.Để ghi nhớ công lao to lớn của Lý Chính Thắng, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ, Đảng bộ và Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lấy tên ông đặt cho một con đường tại quận 3 là "đường Lý Chính Thắng”. Ngày 09/9/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 2777/QĐ- UBND, đổi tên Trường THPT Lê Hữu Trác 2 (Sơn Hòa, Hương Sơn) thành Trường THPT Lý Chính Thắng.

    Thật vinh dự và tự hào khi Trường được mang tên nhà cách mạng Lý Chính Thắng. Trong hành trình tiếp bước trang sử mới, thầy và trò của nhà Trường luôn xác định vai trò, sứ mệnh của mình là xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy và học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, thực hiện tốt các cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Trong năm học 2012 - 2013, chất lượng dạy và học của nhà trường có sự chuyển biến đáng ghi nhận với 93% học sinh xếp đạo đức khá, tốt; chất lượng văn hóa đại trà được duy trì ổn định, tỉ lệ tốt nghiệp THPT  đạt 99,2%. Đặc biệt chất lượng mũi nhọn có bước đột phá, toàn trường có 41 học sinh văn hóa giỏi, đội tuyển HSG tỉnh xếp chung cả 3 khối đạt thứ 21/40 trường, có những môn được xếp thứ hạng cao nhất, nhì, ba toàn tỉnh như môn Địa lý 10, tiếng Anh 10, Lý 10, Ngữ văn 11, Toán, Lý 12...có 4 em được gọi vào đội dự tuyển Quốc gia, số học sinh đậu đại học điểm cao tăng. Có 1 giáo viên được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 giáo viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 1 giáo viên được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen, 8 giáo viên được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 3 giáo viên được Sở và Công đoàn ngành tặng Giấy khen. Lần đầu tiên trường có giáo viên giỏi cấp Quốc gia. Là năm thứ 2 liên tiếp Trường được Sở GD&ĐT công nhận là tập thể lao động tiên tiến.

Năm học mới 2013 – 2014, trường THPT Lý Chính Thắng hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành tích mới. Một lần nữa, thầy và trò của Trường sẽ phát huy vai trò xung phong gương mẫu theo tinh thần và khí phách cách mạng của Liệt sỹ Lý Chính Thắng, nguyện xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhu cầu học tập của con em thuộc 6 xã vùng 2, của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

   Có thể nói, ngọn lửa cách mạng Lý Chính Thắng đang ngày càng được thầy và trò của ngôi trường mang tên Ông lưu giữ và không ngừng phát huy để soi sáng con đường phía trước cho các thế hệ tương lai vững vàng tiếp bước. Trường THPT Lý Chính Thắng mãi mãi là niềm tin, là kí ức đẹp đẽ của bao thế hệ học trò - những người đã và đang miệt mài góp phần làm rạng danh cho Tổ quốc Việt Nam mến yêu.

Tài liệu tham khảo:

  1. Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh ( 1996) Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Hà Tĩnh, NXB Lao động
  2. Nguyễn Quang Thắng (2005), Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
  3. Lê Mậu Hãn (2006), Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3, NXB Giáo dục.
  4. Ninh Viết Giao (2006), Từ điển nhân vật xứ Nghệ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

 


Tác giả: Phan Trung Kiên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết